headershadow

Page content

Hypotheek

HypotheekKan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik een hypotheek afsluit?

Hoe hoog het bedrag is wat u kunt krijgen hangt af van uw financiële situatie, de hoogte van de hypotheekrente en de waarde van het huis dat u koopt (of verbouwt). Sinds 1 augustus 2011 zijn de regels voor hypotheken strenger geworden. Zo mag de hoogte van de hypotheek niet veel hoger meer zijn dan de waarde van de woning. Ook is het aflossingsvrije deel van de hypotheek beperkt tot 50%.

Nieuwe hypotheekvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2011 gelden strengere hypotheeknormen. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De hypotheek mag niet meer zijn dan 104% van de marktwaarde van de woning.
  • Het percentage dat u aan overdrachtbelasting betaalt, mag u hierbij optellen.
  • Het maximaal aflossingsvrije deel mag 50% van de waarde van de woning zijn.
  • Afwijken van de inkomensnorm kan alleen nog als u uw huidige hypotheek oversluit, energiebesparende maatregelen treft, een woning met energielabel A koopt of een overbruggingsfinanciering nodig heeft.

Nieuwe regels niet voor lening met NHG

De nieuwe hypotheekregels gelden niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omdat het risico van NHG-hypotheken kleiner is dan van gewone hypotheken.

Nieuwe regels alleen voor nieuwe hypotheken

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken vanaf 1 augustus 2011. Voor bestaande aflossingsvrije hypotheken van vóór 1 augustus verandert niets. Dus als u uw lening niet wijzigt maar alleen de duur van de hypotheekrente opnieuw vastzet, valt dit niet onder de nieuwe regels.

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.

Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.